Verklaring omtrent gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

 

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar je laat wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Het is verstandig het aanvragen van een VOG elke drie jaar te herhalen. In ons land subsidieert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvraag voor vrijwilligers. Een aantal sportbonden en gemeenten heeft het afgeven van een VOG voor trainers en coaches al verplicht gesteld om een gemeentelijke subsidie te kunnen ontvangen. 

 

Hoe maak je als vereniging gebruik van de gratis VOG-regeling? 
Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat je je vereniging gaat aanmelden voor de gratis regeling moet zij voldoen aan de voorwaarden:

Voorwaarden deelname Regeling Gratis VOG
Jouw organisatie heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen (minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, etc). Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
Jouw organisatie hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je in jullie beleid zien hoe je vrijwilligers informeert over jullie beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding jullie beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op jullie website.
Je moet voor jouw vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen. Voorbeelden van organisaties die beperkt kunnen deelnemen zijn: scholen, peuterspeelzalen, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO).
Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen alleen deelnemen aan de Regeling Gratis VOG als ze een KvK-nummer hebben.
Jouw organisatie moet eHerkenning hebben om, als je bent toegelaten tot de Regeling, gratis VOG's klaar te kunnen zetten voor jullie vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.
Als jouw organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, kijkt het CIBG of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet, voordat zij wordt toegelaten tot de Regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de Regeling kunnen bij Justis VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers.

Vervolgens doorloop je de vijf onderstaande stappen:
Meld je vereniging aan via gratisvog.nl/aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kun je stap 2 t/m 5 zetten. Bij een afwijzing van het CIBG kan je vereniging hulp inschakelen van NOC*NSF (vog@nocnsf.nl).
Vraag e-Herkenning. e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link: https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm zet je de aanvraag in gang. Je moet in 2.4 de juiste screeningsprofiel aanvinken. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.  
Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.
Instructiefilm gratis VOG bij de vereniging aanvragen:

https://www.youtube.com/watch?v=M4FDf6bc1Hc

 

Om mee te doen aan de gratis regeling moet de vereniging aantonen dat zij gedragsregels heeft opgesteld en dat er een aannamebeleid is voor vrijwilligers. Maar je kunt als vereniging nog meer doen aan preventie. Zo kun je bijvoorbeeld bij het aanstellen van trainers en coaches referenties opvragen en kun je in het register met sporttuchtuitspraken nagaan of iemand een veroordeling heeft. Ook het aanstellen op de vereniging aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij wie leden, ouders of vrijwilligers terecht kunnen met hun zorg of verhaal, is een belangrijk preventiemiddel.

Maak je beleid bekend op de website van je vereniging. Zo ziet iedereen dat er bij jullie goed wordt opgelet.

 

Meer informatie:

https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/verklaring-omtrent-gedrag-vog

Contact

Hillegom in Beweging

Jessica Frans