SportSupport

‘Een leven lang gezond actief!’, daarvoor zet SportSupport zich met een team van bijna 50 enthousiaste medewerkers dagelijks in. Voor gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Bollenstreek treden wij op als adviseur en uitvoerder van het sportstimuleringsbeleid en in toenemende mate zetten wij sport en bewegen in ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Diverse private partijen schakelen SportSupport in voor de uitvoering van sportieve (beweeg)projecten en evenementen.

Bij SportSupport is vooral de maatschappelijk functie van sport en bewegen erg belangrijk. Dit uit zich in de diverse projecten die worden geïnitieerd en uitgevoerd door onze lokale Sport- & Beweegteams bestaande uit buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners. Zij zetten zich dagelijks in ten behoeve van alle doelgroepen en werken samen met en ten behoeve van inwoners, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen.

Naast de maatschappelijke sport- en beweegactiviteiten organiseren wij ook een aantal sportevenementen. Voorbeelden hiervan zijn de Olympische Dag Haarlem, de Huldiging Sportkampioenen Haarlem, de ZorgSpecialist Grachtenloop, de Vitaminstore Halve van Haarlem en de Heemstede Loop. Daarnaast ondersteunt SportSupport ook de stichting Letterenloop in de organisatie van de HUGO BOSS Letterenloop en zijn wij organiserend partner van de Swim to fight cancer Haarlem.

Met dit pakket aan sport- & beweegactiviteiten en -projecten biedt SportSupport een breed scala van (sport- en beweeg)mogelijkheden aan, waarmee het de inwoners en verenigingen van Zuid-Kennemerland, IJmond en Bollenstreek graag van dienst is.

Wil je meer weten wat SportSupport voor jouw organisatie kan betekenen bel dan met 023 526 03 02.

info@sportsupport.nl

023-5260302