Sport op Straat in Hillegom

Inleiding

HILLEGOM  – Team Hillegom in Beweging is actief als ondersteuner, versterker en verbinder van sport en bewegen. De teamleden geven uitvoering aan de Sport- en Beweegnota Hillegom 2017-2020 ‘Hillegom samen sportief in beweging’. Onder de noemer Sport op straat organiseren buurtsportcoaches Paul de Bree (54) en Colin van der Klauw (27) elke schoolweek activiteiten op verschillende playgrounds in Hillegom. De jeugd kan komen voetballen, volleyballen, naamballen, blikkietrappen of buskruiten en er wordt zelfs gedanst als daar behoefte aan is. Maar niks doen mag ook.

De Sport-op-straat-activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Het trekt vooral basisschooljeugd aan en de opkomst varieert van 6 tot 30 kinderen. Bekendheid krijgen ze vooral via mond-tot-mondreclame en maar heel af en toe moet er iets gepost op social media voor een beetje promotie. Over het algemeen is er een duidelijk stijgende lijn in populariteit, aldus beide teamleden.

Colin: “Het primaire doel is dat we kinderen in beweging krijgen en houden. We zien dat het niveau van bewegen achteruitgaat, dus ieder uur dat we de jeugd aan het buiten spelen krijgen is meegenomen. De grote concurrenten waar we tegen opboksen zijn de mobiele telefoon en online gamen; kids moeten gewoon een doel hebben na schooltijd en dat bieden wij.” Hillegom in Beweging streeft er bovendien naar een dusdanig goede relatie met de scholen, de vakleerkrachten en de verenigingen in de buurt te onderhouden, dat het team - als een spin in het web - gemakkelijk kan doorverwijzen naar sportaanbieders, of anderszins kan ondersteunen waar dat nodig is.

De maatschappelijke functie van de buurtsportcoaches is de laatste jaren echter steeds belangrijker geworden. Voor Paul is het zelfs de achterliggende reden om ‘op de pleintjes’ te staan: “Als je het vertrouwen van die kids eenmaal gewonnen hebt, dan hoor je pas echt de verhalen. Wie er gepest wordt, hoe de thuissituatie is, wie er van het pad af dreigt te raken. En je hoopt dan dat je toch enige vorm van invloed hebt om ze de goeie kant op te krijgen. Je bent een bekend gezicht in Hillegom van wie ze hopelijk iets aannemen.”

Colin: “Ik zelf heb niet de intentie om ze op te voeden in de twee uur die ik met ze heb, maar ik wil ze wel iets sociaals meegeven natuurlijk. Vaak bereik je met een beetje humor en wat bravoure toch het meest. En dreigen dingen echt uit de hand te lopen dan hebben we een direct lijntje met de wijkagent hier. De diversiteit van het werk is voor mij heel aantrekkelijk. Je kan sturen, iets betekenen in de ontwikkeling van een kind. En dat kan op sociaal maatschappelijk vlak zijn, maar juist ook op het gebied van motorische vaardigheden: als je ziet dat de motoriek van een kind achterblijft, dan ga je samen zoeken naar iets wat hij of zij leuk vindt. Daar doe ik het voor.”

Paul: “Ik vind het mooi dat ik over straat kan lopen en constant ‘Hey Paul!’ om me heen hoor van de destijds ‘moeilijke gevallen’ die nu allemaal baantjes hebben. Dat je daaraan hebt kunnen bijdragen! Sport op straat is wat dat betreft voor mij echt de kers op de taart.”

De playground-activiteiten worden gehouden bij De Vosse (ma, wo, vrij) en bij Meer & Dorp (do) - 15:30 tot 17:30. Zie ook www.hillegominbeweging.nl