Hillegomse senioren bewegen

Aanbod

HILLEGOM – Sandra Boonstra is teamleider van Team Hillegom in Beweging, dat als onderdeel van SportSupport het sport- en beweegbeleid uitvoert van de gemeente Hillegom. Zij maakt zich sterk voor senioren en de participatie van aangepaste doelgroepen. Het team bestaat verder nog uit Colin van der Klauw (focus onderwijs) en Paul de Bree (focus verenigingen).

‘Het is goed dat er aandacht is voor de senioren. Wat mij betreft zouden de mensen veel meer uit hun huizen mogen komen en een deel van hen moet daarbij echt aan de hand worden meegenomen’, aldus Boonstra. Het is een niet te verwaarlozen groep, want ook in Hillegom is de vergrijzing een feit.

Geen gemakkelijke doelgroep overigens, vindt Boonstra. ‘De jeugd is makkelijker te bereiken en ook makkelijker te verleiden om te bewegen. Ook de grote variatie binnen de groep maakt het complex. Je moet er eigenlijk heel direct, zelf, bovenop zitten, maar dat is nou net onze taak niet. Wij willen activiteiten initiëren en organiseren om het vervolgens door anderen te laten voortzetten. Deze doelgroep is echter niet altijd zelf gemotiveerd. Dus zo gauw je er niet bij bent om ze welkom te heten - als het sociale aspect ontbreekt - dan houdt het op.’ 

Om betrokkenheid te vergroten, koppelt Hillegom in Beweging activiteiten daarom aan een sociale gelegenheid. ‘Maandag- en dinsdagochtend verzamelen we met een groepje bij Plein 28 of bij sportschool Aarts om te wandelen of te fietsen. Na afloop drinken we dan koffie en thee met elkaar en dat is zo’n succes, dat er inmiddels zelfs bij zijn die alleen nog maar komen koffiedrinken.’

Sinds maart dit jaar is hillegominbeweging.nl in de lucht, een platform voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Hillegom. Hier vindt men sportaanbieders en activiteiten in de buurt. Ook kan hier een aanvraag worden ingediend bij het onlangs gelanceerde Volwassenenfonds Sport & Cultuur of het Jeugdfonds, bedoeld voor inwoners met een ontoereikend inkomen.

Een voorbeeld van zo’n activiteit in de buurt is de Middagvierdaagse, vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Vrijwilligers uit de omgeving wandelden met ongeveer tien bewoners-in-rolstoel van de verzorgingstehuizen Parkwijk en Bloemswaard. Het werd geweldig ontvangen. Bijzonder trots ook is Boonstra dat eens per week leerlingen uit groep 6 en 7 van de Johannesschool helpen bij het bewegingsuurtje van de ouderen van de Bollenstroom, de dagbesteding voor mensen met onder meer dementie. ‘Zo helpen de leerlingen om de activiteit op gang te houden, en tegelijkertijd vinden die ouderen het natuurlijk ook geweldig dat die kinderen meedoen.’

 

In 2018 werd in Hillegom het Masterplan Sport, Bewegen en Onderwijs neergelegd, een ambitieus plan om sport en onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. Voor dit jaar staat een lokaal sportakkoord specifiek voor de senioren op de agenda. Sandra Boonstra: ‘Hillegom in Beweging brengt via bijeenkomsten alle betrokken partijen uit het veld bij elkaar. Centraal staat daarbij de vraag hoe wij samen de vitaliteit en de mobiliteit, en daarmee ook de zelfstandigheid, van deze bijzondere groep kunnen bevorderen.’

Het team Hillegom in Beweging bestaat uit 3 sport- en beweegprofessionals. SportSupport treedt in opdracht van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en Velsen op als werkgever van buurtsportcoaches. Elke gemeente heeft specifiek beleid op de inzet van de buurtsportcoaches. Meer informatie op sportsupport.nl.