Fittest voor 60+

Inleiding

HILLEGOM  – De FitTest 60+ is bedoeld om senioren inzicht te geven in hoe zij ervoor staan betreft wat hun lichamelijke gesteldheid. Op basis van de uitkomst van eenvoudige testjes krijgt iedere deelnemer een beweegadvies op maat, afgegeven door een vakbekwaam fysiotherapeut. Hogeschool Inholland Haarlem gaf vier studenten Sportkunde opdracht om de FitTest in samenwerking met team Hillegom in Beweging voor het eerst in Hillegom te organiseren.

De FitTest 60+ vindt plaats op 12 februari 2020 in zorgcentrum Bloemswaard. Luuk van Eeden (21), Max Duinmeijer (21), Emma den Hertog (22) en Mike Knuijsting (23) zijn studenten Sportkunde met afstudeerrichting Sport & Maatschappij. Zij zijn verantwoordelijk voor het volledige draaiboek: de locatie, contact met de media, invulling van het programma en de algehele coördinatie op de dag zelf. Ze worden begeleid door teamleider van Hillegom in Beweging Sandra Boonstra. Als onderdeel van SportSupport is haar team mede-uitvoerder van het sport- en beweegbeleid van de gemeente Hillegom.

‘Het gaat erom ouderen inzicht te geven in hun lichamelijke fitheid’, lichten Emma en Luuk het concept toe. ‘Met testjes meten we bloeddruk, BMI en vetpercentage, maar ook knijpkracht in de handen, lenigheid en evenwicht. Daarna stelt de fysiotherapeut een persoonlijk beweegadvies op, bijvoorbeeld om een afspraak te maken bij de huisarts of om eens langs te gaan bij een passende sportaanbieder.’ De FitTest wordt ingericht als een mini-beurs waar in een ontspannen sfeer laagdrempelige testjes kunnen worden gedaan. Verder zullen er sportverenigingen vertegenwoordigd zijn met een beweegaanbod specifiek gericht op senioren.

Sandra Boonstra: ‘De FitTest 60+ heeft grote meerwaarde voor de gemeente Hillegom. Vanwege de vergrijzing is het belangrijk dat we preventief actie ondernemen. In de Beweegvisie voor volwassenen hebben alle betrokken partijen zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk mensen te motiveren om te bewegen. Uit een eerste overleg kwam naar voren dat er meer connectie kan zijn tussen sport, sportstimulering en de fysiotherapeuten, wat in dit samenwerkingsproject van onderwijsinstelling en SportSupport prachtig bij elkaar komt.’

De eerste contacten met fysiotherapeuten en sportaanbieders zijn gelegd en het concept van de FitTest wordt enthousiast ontvangen. Begin 2020 gaan de studenten met flyers actief langs deuren, bejaardentehuizen en supermarkten, daarnaast zullen zij het project volop promoten op social media en op hillegominbeweging.nl.

‘Ik kijk er ontzettend naar uit’, zegt Max. ‘Wij leren in theorie wel hoe je een project organiseert, maar nu zie je ineens ook het maatschappelijke belang ervan. Hoe beleven de ouderen het? En geven zij er straks zelf een vervolg aan? Dit is veel meer dan een test die meet hoe fit iemand is! Het geeft mensen een duwtje in de rug, wakkert contacten aan en misschien gaat het zelfs wel eenzaamheid tegen.’

Mike bekent dat senioren in eerste instantie niet de doelgroep van zijn keuze waren. ‘Ik werk graag met jongeren, juist omdat zij motorisch vaardig en snel enthousiast zijn. Ouderen zijn moeilijker te bereiken en moeilijker in beweging te krijgen. Maar ik zie nu wel dat het heel dankbaar werk is, met een extra maatschappelijke lading. Je kan voor deze doelgroep echt iets betekenen.’

De FitTest 60+ vindt plaats op 12 februari 2020. De locatie is Bloemswaard, Garbialaan 3, 2182 LA in Hillegom. Aanmelden is gratis en kan via www.hillegominbeweging.nl

https://www.hillegominbeweging.nl/LeefModule/Details/12273

Facebook