Dossier inzake corona

Inleiding

Wat zijn de consequenties voor de sport?

Voor vragen over plaatselijk beleid binnen Hillegom kunt u mailen naar corona@hltsamen.nl

 

Hier vind je de laatste updates:

Aanbod

Update per 23 september

De aanpassingen i.c. formele richtlijnen

Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:
                  o    Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;
                  o    De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen
                        toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;
                  o    Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze
                        dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden
                        inzet CTB) wordt voldaan;Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.
Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie
                 o    Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt
                       voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;
                 o    Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is
                       van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie
                       gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;
                 o    De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt
                       (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande
                       voorwaarden wordt voldaan.

Voor horeca-sporten geldt dat:indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;
indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.
Voor sporttoernooien geldt dat:

als er sprake is van "aankleding" met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.
De doorvertaling in het protocol voor de sportaanbieders(NOC*NSF/VSG e.a.)

Wanneer er wel CTB nodig is:

voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
Informatie
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

LET OP! De informatie op deze pagina betreft de op dit moment geldende regels, dus (nog) niet die vanaf de 25 september.

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

 

Update per 26 juni

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

 

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

 

Sportkantines en evenementen

Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht.

Bijna alle beperkingen voor de horeca vervallen vanaf 26 juni. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. En dus ook voor de terrassen. Er geldt nog een aantal voorwaarden: 

·         Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn. 

·         Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

·         Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht  

·         In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   

·         Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan hoeven bezoeker geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. En is een vaste plek niet verplicht. 

·         Entertainment is toegestaan. Bezoekers moeten dan wel op hun vaste zitplek blijven zitten.

·         De beperkingen voor de openingstijden van horecagelegenheden vervallen. Dit houdt in dat horecagelegenheden weer volgens hun reguliere openingstijden open kunnen. Dit geldt ook voor de beperking op de afhaaltijden. 

 

Naast de basisregels blijven voor (sport)evenementen wel aangepaste maatregelen gelden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-evenementen

 

 

Update vrijdag 28 mei

Vrijdag 28 mei jl. was er weer een persconferentie van de minister president. Wederom was er voor sport veel aandacht en is veel verruiming vanaf 5 juni aangekondigd. Formeel heeft het kabinet ook nu wel een belangrijke voorwaarde gesteld: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet wel blijven dalen. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, wordt de “pauzeknop” alsnog ingedrukt. De derde stap wordt dan uitgesteld.

Toch leek het ons verstandig u te informeren over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming voor de sport

Per zaterdag 5 juni gelden de volgende aanpassingen:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. 
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend. 
 • Sportkantines zijn open. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.
                o    Zonder coronatestbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.
                      Met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand
                      gebruikt worden. 

Ook is recreatief zwemmen in binnenzwembaden weer toegestaan. 
Voor zwembaden geldt dat als het aanbod uitsluitend recreatief is er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter mag zwemmen, zonder het maximum van 50 personen. Het zwembad is dan een doorstroomlocatie. 

Sportclubs die langer door willen gaan

Zoals wij in de vorige update al aangaven overweegt een aantal sportbonden om jeugdcompetities in juni te organiseren. Dat betreft dan met name voetbal, hockey en tennis. Wij willen onze boodschap van medio mei daarom herhalen om de beheerders van de buitensportaccommodaties met de gebruikers hierover contact te laten houden omdat dit invloed kan hebben op voorgenomen onderhoud van de velden en/of eventuele programmeringen van andere sporten/activiteiten. 

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

 

Update woensdag 26 mei 2021:

Financiële steunmaatregelen sportsector
Zoals bekend steunt de overheid getroffen sportverenigingen en -aanbieders met verschillende financiële regelingen. De volgende regelingen zijn nog van kracht:
De TASO-regeling Q1 2021 is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020.
De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q1 2021 loopt van 17 mei tot en met 11 juli 2021.
TASO-regelingLees meer over de TASO-regeling 

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19/q1-2021?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=QuickTest+from+Editor+392021

De TVL - De verlengde regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten is aan te vragen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Het subsidiepercentage voor de TVL wordt voor Q2 2021 verhoogd naar 100%. Dit was 85% voor Q1 2021.

Lees meer over de TVL 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl/tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-tvl-na-1-april-2021?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=QuickTest+from+Editor+392021

NOW - Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Lees meer over de NOW

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=QuickTest+from+Editor+392021

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden.

Lees meer over de TVS-regeling

https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=QuickTest+from+Editor+392021

 
TVS-regeling
 

 

Update woensdag 28 maart 2021:

Corona, sportkantines en buitenterrassen: Sportkantine open voor afhlen, terras bij sportlocatie blijft gesloten.

Per 28 april mogen sportkantines open voor het afhalen van eten en drinken.
Voor de horeca komt er een verruiming voor de buitenterrassen. Via deze link ziet u wat dit betekent voor de sportkantines: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-opening-buitenterrassen-eet-en-drinkgelegenheden

NB: U dient zichzelf te informeren of er nog wijzigingen op deze voorgenomen maatregelen komen en in geval van aanpassingen daarnaar te handelen.

 

Update woensdag 17 maart 2021:

Beste Sportaanbieders- en bestuurders,

Na de persconferentie van vorige week is er onduidelijkheid ontstaan over de regel dat er door volwassenen van 27 jaar en ouder buiten gesport mocht worden op sportaccommodaties met maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand. Tot en met 26 jaar was sporten in teamverband op sportaccommodaties al toegestaan. De indruk werd gewekt dat er alleen bij sportaccommodaties gesport mocht worden. Daarnaast leek het er op dat buiten sporten ook mogelijk was mits de gemeente het organiseerde.

Nu is er duidelijkheid: vanaf vandaag (dinsdag 16 maart) mag er buiten, dus ook in de openbare ruimte, gesport worden met inachtneming van de geldende corona richtlijnen mits de betreffende sportactiviteit bekend en aangemeld is; dit in verband met toezicht en handhaving.

De sportactiviteit kan aangemeld worden bij de Hillegom in Beweging (HIB); daarmee is het georganiseerd, bekend bij de gemeente en mag het plaatsvinden. Bij eventuele controle van de sportactiviteit kunt u verwijzen naar uw aanmelding bij team HIB.

Uw aanmelding kunt u vanaf vandaag per e-mail doorgeven aan Paul de Bree van Team HIB: pdebree@sportsupport.nl
Bij aanmelding graag het volgende aangeven:
- Locatie van de activiteit
- Dag(en) en tijd(en)
- Contactpersoon met telefoonnummer en/of e-mailadres

 

Update woensdag 3 maart 2021:

Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen)
Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer)
 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met teams van de eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

Onderaan deze pagina is een document te vinden met uitgebreide informatie over sporten in lockdownperiode. 

 

Update woensdag 14 december 2020:

Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen)
Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

 • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer)
 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

Update woensdag 9 december 2020:

Spelregels voor sport in het kort
Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er maatregelen voor sport.

De maatregelen zijn:

 • Groepslessen zijn toegestaan. Daarbij mogen meerdere groepjes van maximaal 4 mensen naast elkaar sporten, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit. En zolang de groepjes onderling niet mengen.
 • Er mogen maximaal 30 mensen in 1 binnenruimte sporten (exclusief de instructeur).
 • Groepslessen buiten mogen met meerdere groepjes naast elkaar. Maar alleen als zij niet mengen en genoeg afstand kunnen houden (met bijvoorbeeld lijnen op het veld of hesjes).
 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.


Voor meer informatie kunt u kijken op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Update woensdag 4 november 2020:


Voor sport geldt nu:

Zwembaden zijn volledig gesloten; Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Sportwedstrijden en groepslessen worden verboden;
Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.
In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.
Hoewel er dus nieuwe beperkingen zijn moet toch ook gezegd worden dat sport en bewegen nog altijd mogelijk zijn in deze moeilijke tijden. De positieve waarden van sport werden ook door Premier Rutte wat ons betreft terecht gememoreerd tijdens de persconferentie.


Financieel

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. Hiervoor is 60 miljoen euro beschikbaar gekomen.

Lees meer: https://www.sportenstrategie.nl/sport-corona/kabinet-trekt-60-miljoen-euro-extra-steun-uit-voor-sportclubs/


Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport  
en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Update woensdag 14 oktober 2020:

 • Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
  Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
  Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

15e Noodverordening COVID-19 Hollands Midden

Update woensdag 30 september 2020:

Op 28 september heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Deze gaan in om 18.00 uur vandaag, 29 september 2020.

De maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Gelukkig geldt als basis uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in competitieverband is daarom "overeind gehouden". Wellicht goed om te vermelden dat de maatregelen in ieder geval gelden tot 20 oktober a.s.

Het betreft voor de sport onder andere de volgende belangrijke maatregelen:

Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. "Rij-ouders" van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;
Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht.
Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar:

14e Noodverorderning Veiligheidsregio Hollands Midden 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Update woendag 22 juli 2020:

Burgemeester Arie van Erk over de coronabesmettingen in Hillegom. Klik hier

Update vrijdag 26 juni 2020:

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Klik hier voor meer informatie.

Update dinsdag 9 juni 2020:

Corona@hltsamen.nl nieuw vast meldpunt voor Corona gerelateerde vragen voor het werkveld. 

Dit emailadres is bedoeld om praktijk vragen over Corona maatregelen in relatie tot de geldende noodverordening te stellen en deze te toetsen op de noodverordening en te beantwoorden.

Ook het inleveren van protocollen bij de gemeente is losgelaten. Hiervoor geldt dat de instanties vanaf heden zelf verantwoordelijk zijn voor een protocol.

Update maandag 25 mei 2020:

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven. Klik hier voor meer informatie.

Update donderdag 30 april 2020:

Diverse sportverenigingen zijn van weer van start gegaan voor de jeugd tot 18 jaar. Tevens start Hillegom in Beweging weer met de activiteit ''Sport in de Wijk''. Alles conform de protocollen die aansluiten bij de maatregelen betreffende het Coronavirus.

Update vrijdag 24 april 2020:

De brief van de gemeente Hillegom inzake "kaderstelling georganiseerd buiten sporten onder begeleiding" is uitgestuurd. Klik hier.  

Update dinsdag 21 april 2020:

Voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Klik hier voor de update.

Update donderdag 16 april 2020:

2e update Corona voor sportverenigingen. In deze tweede update herhaalt de gemeente Hillegom de maatregelen die gelden tot en met 28 april en leest u hoe u mag omgaan met onderhoudswerkzaamheden. Ook leest u hoe wij omgaan met het innen van huur en gemeentelijke heffingen. En hoe u de kosten die u maakt kunt compenseren. Klik hier voor de brief.

Update maandag 30 maart 2020:

Impact van corona op sportaanbieders dringt steeds meer door. Artikel van "Alles over Sport", klik hier.

Punt van aandacht voor alle sportverenigingen en andere instanties die nu tijdelijk zijn stilgevallen. Om te voorkomen dat op termijn problemen ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties adviseert de inspectie het volgende: klik hier voor meer informatie.

Update dinsdag 24 maart 2020:

Als gevolg van de maatregelen die het Kabinet maandagavond 23 maart bekend maakte zijn ook alle activiteiten van SportSupport / Hillegom in Beweging tot 1 juni 2020 geannuleerd.

Update vrijdag 20 maart 2020:

De Veiligheidsregio Hollands Midden wil de veiligheid van iedereen die in Hollands Midden woont, werkt en verblijft vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te realiseren werken politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle 18 gemeenten intensief samen in de veiligheidsregio.

         Tweede noodverordening COVID-19 VRHM         PDF

Blijf in beweging!  Artikel AD

Maatregelen De Vosse/ Sportfondsen:  Corona maatregelen de Vosse en andere gymzalen

Update woensdag 18 maart 2020:

Zoals jullie wellicht in het nieuws hebben gezien/gehoord is deze week landelijk besloten om de Koningsspelen dit jaar niet door te laten gaan. Het besluit om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is genomen in overleg met de ministeries van VWS en OC&W. 

Lees hier: Koningsspelen 2020

Update dinsdag 17 maart 2020:

Boete lonkt voor clubs die sporters nog toegang geven tot terrein.

Lees hier: Artikel

Update 16 maart 2020: inzake lockdown Coronavirus

Op zondag 15 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten tot ingrijpendere maatregelen en adviezen met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Uiteraard conformeert SportSupport / Hillegom in Beweging zich aan de landelijke maatregelen. Wij hebben al onze activiteiten geannuleerd. Deze maatregel zal vooralsnog conform het landelijk beleid t/m 6 april 2020 worden nageleefd.  Tijdens deze periode blijven wij actief en bereikbaar, mogelijk met enige vertraging omdat onze collega’s werk en privé dienen te combineren en niet iedereen inzetbaar is.

Consequenties sport- en beweegaanbieders

Alle sportverenigingen, sport- en fitnessclubs sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit betekent ook dat alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen afgelast dienen te worden. Het bestuur van een sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor het nemen en communiceren van deze (aanvullende) maatregelen.

Meer informatie hierover wordt gecommuniceerd vanuit de bond of via NOC*NSF.

Alle informatie vanuit NOC*NSF aangaande dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF.