Clubkadercoach

De Clubkadercoach is een verrijking voor jouw vereniging

Het NOC*NSF heeft, in samenwerking met een aantal sportbonden, het initiatief genomen om een werkwijze te ontwikkelen die vooral gericht is op het ondersteunen van het technisch kader binnen de sportvereniging. Positief coachen in een veilige omgeving werd de basis voor wat inmiddels bekend staat als de Clubkadercoach.

De Clubkadercoach is een professional die het vrijwillig en betaald, geschoold en ongeschoold, ervaren en onervaren technisch kader binnen de vereniging ondersteunt en begeleidt. Daarnaast heeft ook de bestuurlijke invalshoek zijn/haar aandacht waar het gaat om het technisch beleid en samenwerking met de technische commissie binnen de vereniging.

Inmiddels is er al enige ervaring opgedaan met clubkadercoaching en de resultaten zijn uiterst positief. Zowel de trainers als de jeugdleden en hun ouders beamen dit. Door plezier en positief coachen centraal te stellen naast het aanbrengen van structuur in het technisch beleid en de uitvoering daarvan, ontstaat er een positieve cultuur binnen de vereniging.

Het verhogen van de kwaliteit van de trainingen heft bovendien tot gevolg dat deelnemers zich beter ontwikkelen en succes ervaren. De ideale voedingsbodem voor tevreden ouders!    

Enkele resultaten uit het onderzoek staan onderaan deze pagina.

Op veel verenigingen worden de trainingen geleid door vrijwilligers en vaak hebben ze hier geen opleiding voor gehad. Uit onderzoek blijkt dat velen met vragen rondlopen en graag worden begeleid om hun trainingen te verbeteren. De resultaten van de eerste twee trances laten zien dat het plezier van de deelnemers sterk wordt vergroot. Zie diagrammen onderaan deze pagina.

De diagrammen geven duidelijk weer dat het plezier van de trainer in alle gevallen is toegenomen. Door het technisch kader te begeleiden wordt het plezier vergroot

Door de begeleiding worden de trainingen beter voorbereid omdat hiervoor handvatten worden gegeven. Met het positief stimuleren van de kinderen en de begeleiders heeft dat uitwerking op de groep en reageren de deelnemers positief. Kinderen lachen veel meer en zijn minder “vervelend” doordat er meer arbeid en positief gecoacht wordt tijdens de trainingen. Er is meer tijd om je te richten op de positieve gebeurtenissen tijdens de training. En de beleving van de deelnemers tijdens de training en de wedstrijden zijn vele malen groter.

Diagrammen onderaan de pagina; de meting vanuit de deelnemers.

Het resultaat is dat niemand meer totaal geen zin heeft in de training, de beleving tijdens de training wordt sterk vergroot. De doorslaggevende reden om te blijven sporten op de vereniging is het plezier in de sport die wordt beoefend en de positieve houding van de mensen om je heen. We blijven langer lid en langer sporten als we een positieve ervaring hebben gehad.

Hierdoor ontstaat een sterkere band met de groep en de vereniging. Negatief gedrag wordt door de positieve inzet nihil waardoor pestgedrag ook minder zal voorkomen.

De clubkadercoach heeft een opleiding gevolgd via het NOC/NSF en is gekwalificeerd om de trainingen gericht te kunnen coachen om zo het technisch kader goed te kunnen ondersteunen.

 

Informatie over de clubkadercoach:

Voor nog meer informatie:

Paul de Bree
Clubkadercoach Hillegom
0652722312

Zie ook: https://nocnsf.nl/clubkadercoaching

Het belang van clubkadercoaching: 

https://www.sportenstrategie.nl/bonden/de-buurtsportcoach-als-clubkadercoach-voor-betere-begeleiding-van-trainers/

Contact

Hillegom in Beweging

Paul de Bree

Foto Album

Ik beleef training geven met veel meer plezier
Ik vind het leuk om training te geven