Activiteit Bollenstroom

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente Hillegom is sinds begin 2017 een sportklas actief voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen, waaronder mensen met dementie. Deelnemers van Ontmoetingscentrum Bollenstroom wordt in samenwerking met Sportfondsen Hillegom, team HIB en gymnastiekvereniging JAHN de mogelijkheid geboden om te sporten binnen het activiteitenprogramma. We zijn met elkaar begonnen om al pionierend de sportklas gestalte te geven. De sportklas is een succes voor deelnemers. Het doel van het sporten voor ouderen met geheugenproblemen is tweeledig. Het ondersteunen van deelnemers gedurende bewegingsactiviteiten zodat zij vaardigheden behouden en plezier beleven aan het bewegen. Tevens is het ondersteunen van deelnemers bij sportactiviteiten binnen maatschappelijke context en zo een bijdrage te leveren aan een dementie-vriendelijke maatschappij. Bewegen heeft een grote positieve uitwerking op mensen met dementie, in welk stadium dan ook. Het beïnvloedt de stemming op een positieve wijze en is een manier om contact te maken, ook voor mensen die moeilijker bereikbaar zijn. Beweging is bewezen effectief om alle systemen in het menselijke lichaam op gang te houden en dus de beste preventie voor veel ziektebeelden, in dit geval in het bijzonder voor mensen met dementie (om achteruitgang te voorkomen dan wel te vertragen). Door het sporten op een “gewone” locatie in de gemeente wordt ook op sociaal vlak verbinding gelegd doordat wij dichtbij andere burgers zichtbaar zijn (kinderen van basisschool, deelnemers van MBVO-klas).

Sinds maart 2018 nemen de leerlingen van de Johannesschool actief deel aan de sportklas. Hierdoor leren zij zich in te zetten voor ouderen. Wij hopen hierdoor de taboe gedachten die bij dementie bestaat zal verminderen. De samenwerking is een groot succces. Dit blijkt uit de vele positieve reacties van leraren, de begeleiders van de Bollenstroom en de kinderen van de Johannesschool die niet kunnen wachten op hun beurt om de ouderen te helpen. Tevens vinden de ouderen het zelf fantastisch om samen met de kinderen actief iets te doen, zo heeft een van de oudere gezegd dat dit voor hem het hoogte punt van de week is.

De sportactiviteiten staan open voor deelnemers van buiten Ontmoetingscentrum Bollenstroom. Het gaat dan om ouderen die: een vraag op het gebied van bewegingsactiviteiten, die niet meer in staat zijn om deel te nemen aan clubactiviteiten en niet gemotiveerd zijn om naar een fysiotherapeut te gaan, maar wel behoefte hebben aan contact. Gemiddeld doen er 15 personen per keer mee van de Bollenstroom en 8 leerlingen van de Johannesschool.