Dossier inzake corona

Dossier inzake corona

Inleiding

Wat zijn de consequenties voor de sport?

Hier vind je de laatste updates:

Aanbod

Update woensdag 14 oktober 2020:

  • Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
    Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
    Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
    Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
  • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

15e Noodverordening COVID-19 Hollands Midden

Update woensdag 30 september 2020:

Op 28 september heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Deze gaan in om 18.00 uur vandaag, 29 september 2020.

De maatregelen hebben deels ook consequenties voor sport- en beweegaanbieders zoals sportverenigingen, zwembaden en fitnessclubs. Gelukkig geldt als basis uitgangspunt dat sport en bewegen juist nu bijdraagt aan de weerbaarheid van mensen van jong tot oud. Kunnen blijven sporten, ook in competitieverband is daarom "overeind gehouden". Wellicht goed om te vermelden dat de maatregelen in ieder geval gelden tot 20 oktober a.s.

Het betreft voor de sport onder andere de volgende belangrijke maatregelen:

Alle sportkantines gaan dicht. Het primaire doel is om sportbeoefening door te laten gaan maar ook te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.
Er mag geen publiek bij het sporten (trainingen én wedstrijden) worden toegelaten. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Uiteraard geldt dat ook voor vrijwilligers met een ondersteunende taak en bijvoorbeeld scheidsrechters. "Rij-ouders" van jeugd t/m 17 jaar van bezoekende teams maken onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters en mogen dus worden toegelaten;
Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat;
Alle andere al bestaande richtlijnen en aanwijzingen zoals de meldplicht, blijven van kracht.
Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar:

14e Noodverorderning Veiligheidsregio Hollands Midden 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

 

Update woendag 22 juli 2020:

Burgemeester Arie van Erk over de coronabesmettingen in Hillegom. Klik hier

Update vrijdag 26 juni 2020:

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Klik hier voor meer informatie.

Update dinsdag 9 juni 2020:

Corona@hltsamen.nl nieuw vast meldpunt voor Corona gerelateerde vragen voor het werkveld. 

Dit emailadres is bedoeld om praktijk vragen over Corona maatregelen in relatie tot de geldende noodverordening te stellen en deze te toetsen op de noodverordening en te beantwoorden.

Ook het inleveren van protocollen bij de gemeente is losgelaten. Hiervoor geldt dat de instanties vanaf heden zelf verantwoordelijk zijn voor een protocol.

Update maandag 25 mei 2020:

Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven. Klik hier voor meer informatie.

Update donderdag 30 april 2020:

Diverse sportverenigingen zijn van weer van start gegaan voor de jeugd tot 18 jaar. Tevens start Hillegom in Beweging weer met de activiteit ''Sport in de Wijk''. Alles conform de protocollen die aansluiten bij de maatregelen betreffende het Coronavirus.

Update vrijdag 24 april 2020:

De brief van de gemeente Hillegom inzake "kaderstelling georganiseerd buiten sporten onder begeleiding" is uitgestuurd. Klik hier.  

Update dinsdag 21 april 2020:

Voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Klik hier voor de update.

Update donderdag 16 april 2020:

2e update Corona voor sportverenigingen. In deze tweede update herhaalt de gemeente Hillegom de maatregelen die gelden tot en met 28 april en leest u hoe u mag omgaan met onderhoudswerkzaamheden. Ook leest u hoe wij omgaan met het innen van huur en gemeentelijke heffingen. En hoe u de kosten die u maakt kunt compenseren. Klik hier voor de brief.

Update maandag 30 maart 2020:

Impact van corona op sportaanbieders dringt steeds meer door. Artikel van "Alles over Sport", klik hier.

Punt van aandacht voor alle sportverenigingen en andere instanties die nu tijdelijk zijn stilgevallen. Om te voorkomen dat op termijn problemen ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties adviseert de inspectie het volgende: klik hier voor meer informatie.

Update dinsdag 24 maart 2020:

Als gevolg van de maatregelen die het Kabinet maandagavond 23 maart bekend maakte zijn ook alle activiteiten van SportSupport / Hillegom in Beweging tot 1 juni 2020 geannuleerd.

Update vrijdag 20 maart 2020:

De Veiligheidsregio Hollands Midden wil de veiligheid van iedereen die in Hollands Midden woont, werkt en verblijft vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Om dit te realiseren werken politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en alle 18 gemeenten intensief samen in de veiligheidsregio.

         Tweede noodverordening COVID-19 VRHM         PDF

Blijf in beweging!  Artikel AD

Maatregelen De Vosse/ Sportfondsen:  Corona maatregelen de Vosse en andere gymzalen

Update woensdag 18 maart 2020:

Zoals jullie wellicht in het nieuws hebben gezien/gehoord is deze week landelijk besloten om de Koningsspelen dit jaar niet door te laten gaan. Het besluit om dit jaar de Koningsspelen niet door te laten gaan is genomen in overleg met de ministeries van VWS en OC&W. 

Lees hier: Koningsspelen 2020

Update dinsdag 17 maart 2020:

Boete lonkt voor clubs die sporters nog toegang geven tot terrein.

Lees hier: Artikel

Update 16 maart 2020: inzake lockdown Coronavirus

Op zondag 15 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten tot ingrijpendere maatregelen en adviezen met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Uiteraard conformeert SportSupport / Hillegom in Beweging zich aan de landelijke maatregelen. Wij hebben al onze activiteiten geannuleerd. Deze maatregel zal vooralsnog conform het landelijk beleid t/m 6 april 2020 worden nageleefd.  Tijdens deze periode blijven wij actief en bereikbaar, mogelijk met enige vertraging omdat onze collega’s werk en privé dienen te combineren en niet iedereen inzetbaar is.

Consequenties sport- en beweegaanbieders

Alle sportverenigingen, sport- en fitnessclubs sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. Dit betekent ook dat alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen afgelast dienen te worden. Het bestuur van een sportvereniging is zelf verantwoordelijk voor het nemen en communiceren van deze (aanvullende) maatregelen.

Meer informatie hierover wordt gecommuniceerd vanuit de bond of via NOC*NSF.

Alle informatie vanuit NOC*NSF aangaande dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF.

Downloads

15 e Noodverordening COVID-19